Zavřít
Akce již proběhla

Seminář MEDIA Development

20.11.2018 9:00 - 20.11.2018 12:00 | Kino NFA Ponrepo, Bartolomějská, Staré Město
Program
Registrace

Seminář MEDIA Development pro zájemce o podporu v programu Kreativní Evropa – MEDIA, okruhy MEDIA Development – jednotlivé projekty, projektové soubory a TV Programming.

20. 11. 2018

09:00 – 09:30

Registrace

09:30 – 11:00

Úvod

Představení programu Kreativní Evropa. MEDIA Development – podmínky pro získání podpory. Žádost – formální náležitosti, vyplňování a předkládání žádosti. Další možnosti podpory producentů v programu MEDIA – TV Programming, Koprodukční fondy, MEDIA Training, Záruční fond. Dotazy.

11:00 – 11:20

Přestávka

Občerstvení ve foyer kina Ponrepo.

11:20 – 12:00

Závěr

Představení nejdůležitějších trhů, festivalů a prezentací námětů. Strategie pro MEDIA Development – jak správně prezentovat projekt a strategie nejčastější chyby v žádosti.

Stream

Řečníci

Registrace na akci

* indicates required

Seminář MEDIA Development

Datum a čas konání
20.11.2018 - 20.11.2018
9:00 - 12:00
Místo konání
Kino NFA Ponrepo
Bartolomějská
Staré Město